Ben er even niet…

Ik zit me te verbijten… Zal ik wel of zal ik niet… Het afvallen van een collega-commissielid is niet iets waar ik van hou. Maar, als politieke partij achteraf klagen dat er maar 1 klankbordgroepoverleg is geweest, dat je dat te weinig vind, maar vervolgens niet vertellen dat je toen schitterde van afwezigheid, is niet zoals het hoort. Laat het maar gaan, het zal wel indalen als de notulen nog eens gelezen worden…