Bomenrij…

Vandaag, sinds lange tijd, weer eens een rondje gaan hardlopen. Al rennend over de Zwarte Dijk mis ik opeens een bomenrij die in het weiland stond. Ik herinner me tegelijkertijd een artikel in het Rijens Krantje over dat de bomen in de weg zouden staan, maar dat er geen kapvergunning zou zijn verleend. Sinds die tijd zouden de bomen geen blad meer dragen en “meer dood dan levend zijn”. Het zal toch niet zo zijn dat de eigenaar van het land die bomen dan maar…. Boeren en natuur gaan toch goed samen, ze leven er immers van… Al rennend ben ik vervolgens ineens een kilometer verder… Gelukkig hebben we de foto’s nog…