Mijn eerste reces…

“Een raadslid gaat op reces -en niet op vakantie- omdat hij 24 uur per dag raadslid is”; aldus de burgemeester tijdens de laatste raadsvergadering… 

Tijdens mijn reces heb ik gemerkt dat reces veel wegheeft van vakantie: mijn mailbox had het rustig, zo ook mijn telefoon en er waren minder overleggen met de rest van de fractie. Stil heb ik echter niet gezeten: ik heb vooruit geblikt naar die zaken die gaan komen, rust genomen in de vorm van uitslapen en mijn zinnen verzet in de vorm van vakantie en een goed boek waar ik nog niet aan toe was toegekomen.

Verontwaardiging was er deze vakantie ook (of moet ik toch reces zeggen), een vliegtuig dat (vermoedelijk) naar beneden wordt geschoten, mensen die op de vlucht zijn voor IS en rellen in Ferguson. Hoe wreed kan de mensheid zijn. Het zet de gemeentepolitiek in een ander perspectief. Het doet mij nadenken over de titel van het boek.

Laat het reces maar eindigen, we gaan weer beginnen…